BulgariaView
language   language  

Скален Манастир Свети Димитър Басарбовски

Скален Манастир Свети Димитър Басарбовски

Категория   Манастири

Единственият действащ скален манстир в България е разположен в долината на река Русенски Лом, близо до с. Басарбово и на 10 километра от гр. Русе. Води началото си от 2-то българско царство (XII-XIV в.), но най-ранните данни датират от османски документи от XV в. Обявен за археологически паметник на културата от местно значение през 1978 година.

Скален Манастир Свети Димитър Басарбовски

Скален Манастир Свети Димитър Басарбовски

Скален Манастир Свети Димитър Басарбовски

Скален Манастир Свети Димитър Басарбовски

Скален Манастир Свети Димитър Басарбовски

Фотограф: BulgariaView, Лиценз: Creative Commons License