BulgariaView
language   language  

Солницата, Провадия

Солницата, Провадия

На около 6 км югоизточно от град Провадия са разположени останките на най-старият праисторически град и солодобивен център в Европа ( VI – V век пр.н.е.). Разкопките започват през 2005 г. и продължават и до днес.

Солницата, Провадия
Възникването на комплекс Солницата е свързано с разположените няколко солени извора, от които чрез изпаряване на водата от разсол в керамични съдове се е произвеждала сол. В по-късен период са създадени нови съоръжения, който за били вкопани в земята. Множеството старинни находки открити по тези места са били свързани с производствения процес на солта и уредите използвани при добива.

Солницата, Провадия
На 22 Септември, деня на независимостта на България, комплекса е отворен за безплатно посещение. В деня на отворените врати се предлага организирана обиколка на комплекса, където археолози и специалисти от екипа запознават посетителите с историята на праисторическият град.

Солницата, Провадия
Разкрити са останки на три каменни отбранителни съоръжения по периферията на селището. Най-добре проучената каменна стена достига на места дебелина до 4,50 м и запазена височина до около 2,60 м, но се предполага че височината е достигала до 7 м. Външната страна на стената и разкрита почти по цялото й протежение, докато вътрешната страна на стената е разкрита едва около половината от дължината.

Солницата, Провадия
Една от стените е изпълнявала и допълнителна специфична защитна функция. Тя е включвала радиални структури със специфична форма, чиито основи са били широки около 2м, върху който са били натрупани камъни. Тази защитна система е позволявала навлизането само на ограничен брой хора, който са ставали лесни мишена за защитаващите.

Солницата, Провадия
Проувателския екип е от националние археологически институт и музей към БАН и исторически музей Провадия.

Солницата, Провадия
Освен трите каменни стени и солодобивен комплекс са проучени и множество гроба, където са открити и части от човешки кости.

Фотограф: BulgariaView, Лиценз: Creative Commons License